Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Via Internet uw administratie voeren betekent dat u uw gegevens aan anderen overlaat. Hier moet zeer zorgvuldig mee worden omgegaan.

Om te voorkomen dat er iets met uw gegevens gebeurt hebben wij de volgende maatregelen genomen:

● wij maken gebruik van het SBC protocol, dat er voor zorgt dat alle gegevens die van uw computer naar de i-Modulas server worden verstuurd en omgekeerd, worden versleuteld waardoor ze onleesbaar worden.
● bij verkeerd aanmelden wordt de gebruiker reeds na enkele malen geblokkeerd en is het niet meer mogelijk om aan te melden. Inbraakpogingen van hackers worden zo ontmoedigd.
● wachtwoorden worden NOOIT op de clientcomputer opgeslagen, wordt uw laptop gestolen of verliest u uw tablet, dan hebben vreemden geen toegang tot uw gegevens.
● u kunt u gebruikers dwingen om regelmatig hun wachtwoord te veranderen en u bepaalt hoe vaak.
● de i-Modulas server en haar verbindingen worden regelmatig gecontroleerd en de beveiliging aangepast aan de nieuwste eisen en inzichten.
● zo maken wij bewust geen gebruik van Windows-servers omdat deze nogal eens besmet worden met virussen en zogenaamde 'spyware'.
● de i-Modulas server staat in een beveiligde en gekoelde ruimte en is rechtstreeks aangesloten op het Internet.
● eenmaal per dag wordt er automatisch een backup gemaakt van al uw gegevens. Dit houdt in dat er in het geval van calamiteiten (brand, electriciteitsstoring, etc) nooit meer dan enkele uren tot maximaal een dag werk verloren kan gaan (optioneel kan vaker per dag een backup gemaakt worden!).
● i-Modulas onthoudt zich van het inzien van gegevens van haar gebruikers, anders dan die gegevens die bij de aanmelding zijn verstrekt, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
● i-Modulas zal geen gegevens van gebruikers doorgeven aan derden.

Ook binnen i-Modulas besteden we veel aandacht aan beveiliging. Zo hebben gebruikers alleen toegang tot de functies die voor hun taak van belang zijn. De functies waar ze geen toegang toe hebben, zijn voor hun niet zichtbaar. Als ze toegang moeten hebben tot bepaalde informatie, maar deze niet mogen wijzigen, dan kunt u dat ook tot in detail regelen.
U kunt uw gebruikers verplichten om regelmatig hun wachtwoorden te veranderen. Simpele wachtwoorden als "aaa" of "abc" worden geweigerd. Indien u wilt kunnen de activiteiten van uw gebruikers worden geregistreerd in een logboek.

Wij durven te stellen dat uw gegevens bij ons veiliger zijn dan op uw eigen pc thuis en dat maken we graag waar!